Usluge

Popis subjekata s kojima Zadravec d.o.o. Ul. S.S. Kranjčevića 2, 31300 Branjin Vrh
ne smije sklapati Ugovore o nabavi radova, roba i usluga.

Z-COMPANY, NAŠIČKA 1, BELI MANASTIR – OIB: 87002014251

ZSU BELI MANASTIR (UDRUGA), ŠKOLSKA 3, BELI MANASTIR – OIB: 91269176393

NS BELI MANASTIR (UDRUGA), ŠKOLSKA 2/A, BELI MANASTIR – OIB: 11356079243

PROMJER D.O.O., BELE BARTOKA 28, BELI MANASTIR – OIB: 82149848645